Wyniki wyborów władz samorządowych XI kadencji

Poniżej publikujemy wyniki wyborów władz samorządowych XI kadencji  w Okręgowej Izbie Radców Prawnych.

Monika Całkiewicz -Dziekan Rady OIRP w Warszawie (liczba głosów ZA – 260, PRZECIW – 5, WSTRZYMAŁ SIĘ – 2)

Bartosz Miszewski – Rzecznik Dyscyplinarny (liczba głosów ZA – 242, PRZECIW – 7, WSTRZYMAŁ SIĘ – 8)

Monika Całkiewicz – Członek Krajowej Rady Radców Prawnych (liczba głosów ZA – 245, PRZECIW – 2, WSTRZYMAŁ SIĘ – 3)

Wyniki wyborów na członków Rady OIRP w Warszawie, członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej i członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, a także Delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych publikujemy w załącznikach.

Przedstawicielem aplikantów radcowskich na Krajowy Zjazd Radców Prawnych został aplikant III roku, Mateusz Simiński.